Místa a termíny setkávání

slouží absolventům kurzů bioinformačních technologií (BIT) ke společnému procvičování technik, ke sdílení svých úspěchů i nezdarů atp. Každý si volí to místo, kam to má nejblíže. Pokud je Vás někde více (stačí dva), můžete založit vlastní místo setkávání. Potom prosím o oznámení místa, času a termínu setkávání, abychom to zde uvedli. Jednou za čas (v sobotu) pořádáme v Brně setkání všech absolventů, kteří mají čas a chuť se společně sejít, pohovořit, ujasnit si nejasnosti a vycítit, že v množství je síla.

Místo Termíny a Kontakt
Brno, bratří Křičků 28, Bělousovovi Každou středu od 17:00 do 19:00 hod, belousoval@volny.cz. V sudé středy pouze technologie základního kurzu, v liché středy technologie stupňů.
Praha 9, Drahobejlova 41, Vážanská 14.3. a 4.4. v 17:45, verkavazanska@volny.cz