Cílem základního kurzu je strukturovat vědomí a naučit člověka technologiím, které umožní propojit duši s vědomím. Duše jako nesmrtelná část člověka nese v sobě částečku Stvořitele a obsahuje veškeré vědění. Jde o duchovní cestu směrem k poznání sebe sama a pochopení uspořádání světa, úlohy člověka na Zemi a ve Vesmíru. Vedlejším produktem aktivity v tomto oboru bývá i uzdravení tělesných chorob, v některých případech dochází i k dorůstání chirurgicky odstraněných orgánů. Lektorka doporučuje, aby si zájemci o základní kurz, kteří nemají své zdraví zcela v pořádku, nechali udělat příslušná lékařská vyšetření před kurzem a po něm. Děláme výzkum působení bioinformačních technologií. Tento výzkum započal i v jiných zemích a má zajímavé výsledky. Výsledky absolventů budeme zde s jejich souhlasem publikovat.

Následujícím krokem ve výuce po absolvování základního kurzu jsou stupně.
Je to schodiště, po kterém člověk stoupá a dostává možnost naladit se na duchovní sféry planet a postupně očišťovat úrovně vědomí od zkresleného světonázoru a chápání světa až k vědomí buněk. Toto duchovní úsilí nám na cestě poznání pomáhá sladit se s vlastnostmi Stvořitelovými. Dává nám možnost pochopit jeho záměr ve vztahu k člověku, kterého stvořil. A když přijde pochopení, otevírají se možnosti a schopnosti Stvořitelem do nás vložené. Odhalují se perspektivy obnovy celého vzorového stavu struktury člověka včetně fyzického těla.
Při procházení stupňů se kromě toho rozšiřuje naše uvědomění si sebe sama, své role a odpovědnosti v měřítku Slunečního systému. Člověk, který se duchovně naladí na tyto planetární sféry – programy, je schopen na základě výsledků vlastní duchovní práce a toho, že si uvědomí svou zodpovědnost, mentálně svým vědomím pracovat v informačním poli Země a celého Slunečního systému. A také normovat jak procesy ve vlastním fyzickém těle, tak i harmonizovat celoplanetární procesy.
A to vše probíhá současným naladěním na pole Harmonie, Tvorby a Lásky.
Tyto znalosti nás přibližují duchovně i fyzicky k vnímání světla Stvořitelova vědění.