Základní kurz:
Autor bioinformačních technologií Arkadij Naumovič Petrov popsal unikátní systém naladění se na “hlas” duše v nás. S pomocí jednoduchých technik a vytrvalosti lze dosáhnou strukturování svého vědomí (zbavení se všech nepravdivých nánosů informací) a otevření kanálu mezi duší a vědomím.
Vibrační ladění vědomí až k vědomí každé buňky při určitém úsilí člověka samotného umožňuje obnovovat i zdraví, včetně regenerace orgánů. Umožňuje také ovlivňovat životní události, to znamená vytvářet kolem sebe pole normy událostí. A co je nejdůležitější, začínáme slyšet hlas rozumu své duše, která je součástí Boha – naší podstaty.
Bez takového ladění je složité orientovat se v tom moři informací, které teče a projevuje se nyní na Zemi v podobě různých znalostí. Jak pochopit kde jsou Božské znalosti a kde jsou prostě určité znalosti? To je možné při očistě zkreslení ve vědomí, které vzniklo v procesu života každého člověka na Zemi, zkreslení, které se odráží na jeho DNA.
K tomu všemu je nezbytné správné chápání světa, který je v nás a kolem nás. Nezbytně se potřebujeme naučit tyto dva světy harmonicky rozvíjet a slaďovat.
Když se člověk naučí slyšet a poslouchat Boží hlas, chápat jeho vedení, otevírá se mu nový svět spolupřítomnosti Boha a Člověka v projeveném světě našeho života.
Ale k tomu je nezbytná duchovní práce člověka samotného. To za něj nemůže udělat nikdo, pouze sám člověk tím, že stoupá po stupních uvědomění si světa a sebe sama. Ladí úrovně svého vědomí na Boží kvality, odhaluje svět nových možností, jimiž může tvořit život harmonicky a s láskou.

Informace o obsahu „stupňů“:
Strom života“ je systém poznatků o člověku, o uspořádání světa, o cestě k Bohu. Následující krok ve výuce po absolvování základního kurzu, to jsou stupně, které pozvedávají vědomí člověka na kvalitativně novou úroveň, která člověku otevírá vrstvy nových možností.
Jsou to stupně vzestupu k pochopení sebe a Boha, je to naladění vědomí člověka na úrovně planetárního Stromu života Sluneční soustavy prostřednictvím znalostí. Se stromem života jsme spojeni na základě skutečnosti, že jsme se objevili nebo narodili na planetě Zemi.

První stupeň je absolvování programu Země, Měsíce, Merkuru a Venuše.

Druhý stupeň je vstupem do programu Slunce, Marsu a Jupitera.

Třetí stupeň je naladění mnohorozměrné struktury člověka na to, aby se přetvořil a přiblížil ke světlu Božímu.
Všechny planety Slunečního systému vyzařují informaci v podobě jemných vibrací. V prostoru znějí jako nejjemnější hudba sfér, kterou slyší naše podvědomí, každý orgán, každá buňka našeho organizmu.
Proč je naše vědomí k těmto vibracím hluché a neslyší vedení božského hlasu? Možná, že je to všechno způsobeno tím, že vědomí člověka je zatíženo různými informacemi a rozličnými vědomostmi, které zkreslují naše chápání Boha a sebe sama. Proto se nezbytně potřebujeme od zkreslení očistit a naladit úrovně našeho vědomí na Boží kvality. Každá planeta Slunečního systému je nositelem jemně materiálního programu božských vlastností. Když své vědomí sladíme s těmito programy, vytváříme strukturu průchodu ke svému prvotnímu prameni, to jest přímo k Bohu.

Tematické kurzy jsou vždy zaměřeny na specifický okruh znalostí a může je absolvoval absolvent Základního kurzu.